מספר המורים שנעשה בהם שימוש בהוראות תקשי"ר 11.6

איכות עובדי הוראה ומשמעת
תאריך עדכון אחרון: 16/05/2016
כמות צפיות: 1768
מאפייני פריט
סוג תשובה תשובה חלקית
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף בכיר כא"ב
נושאים עובדי הוראה
שנה 2016