מסמך עקרונות להטמעת תחום הבריאות בתכנית הבית ספרית

מסמך עקרונות להטמעת תחום הבריאות במוסדות החינוך
תאריך עדכון אחרון: 15/06/2015
כמות צפיות: 228
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מורים, מפקחים, מנהלי בתי ספר
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 26/05/2015