מסמך עקרונות להטמעת תחום הבריאות בגני הילדים

מסמך עקרונות להטמעת תחום הבריאות במוסדות החינוך
תאריך עדכון אחרון: 15/06/2015
כמות צפיות: 157
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד גננות, מפקחים
שלב חינוך גן
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל הפדגוגי
תאריך 26/05/2015