מיל"ת - בתיאום עם הרשות המקומית

תקציר: תוכנית מיל"ת – מסגרת יום לימודים תוספתית מאריכה את יום הלימודים בגנים ובבתי ספר. התוכנית פועלת לצמצום פערים לימודיים ותורמת למתן הזדמנות שווה לתלמידים במערכת החינוך ולמתן הזדמנות לקידום תלמידים תת-משיגים במקצועות הליבה לרמה הנדרשת בשלב הגיל של התלמיד המשתתף בתוכנית, בדגש על מיומנויות שפה וחשבון. להרחבה אודות התוכנית

זמינות: לא זמין (הרשות בתיאום עם המוסד ביקשה מענה זה עד 10.8 – העלות שנקבעה שוקפה למוסד במערכת גפ"ן)

מטרות:

  • קידום התלמידים בתחום הלימודי.
  • חיזוק את תחושת המסוגלות האישית והיכולת לפתח קשרים חברתיים.

תיאור הפעילות:  

  • התוכנית מופעלת מטעם משרד החינוך על ידי זכיין.
  • תקופת הפעלת התוכנית תחל בתחילת שנת הלימודים ותופעל באופן רציף לאורך שנת הלימודים.
  • המוסד יבחר את התלמידים המשתתפים בתוכנית.

משאבים ותנאים נדרשים:

  • כוח אדם מתאים להפעלת התוכנית.
  • התוכנית פועלת במוסדות חינוך במדד טיפוח בית ספרי 5 ומעלה.

עלויות: אחוז השתתפות מוסד 56%, אחוז השתתפות רשות 24%, אחוז השתתפות הורים 20%. פירוט והרחבה בגוף הטופס הייעודי.

אנשי קשר רלוונטיים במשרד:

מאפיינים

שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
אוכלוסיית יעד תלמידים
ייחוד תוכניות דגל - בתיאום עם הרשות
סל מענים פדגוגיים ורגשיים
סוג מענה מענה משרדי
מענה מחויב במסגרת הצהרות מנהל לא
האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? לא
תאריך עדכון אחרון: 29/12/2022
| כמות צפיות: 509
| מזהה קטלוג: 30710