מיזם חינוכי - "צעירים כותבים שירים - בעקבות המסע לפולין"

מיזם חינוכי - "צעירים כותבים שירים - בעקבות המסע לפולין"
תאריך עדכון אחרון: 17/07/2018
כמות צפיות: 492
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל חברה ונוער
תאריך 17.7.18