מוקירים ומאירים את הטוב

מוקירים ומאירים את הטוב
תאריך עדכון אחרון: 02/12/2018
כמות צפיות: 686
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל חברה ונוער
תאריך 2.12.18