מודל בית ספרי- איחוד מול ייחוד

מודל בית ספרי- איחוד מול ייחוד
תאריך עדכון אחרון: 12/03/2018
כמות צפיות: 452
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מזכירות פדגוגית
תאריך 12.3.18