מהיי-טק להוראה: הזדמנות למורים, הזדמנות לבתי הספר, הזדמנות לתלמידים

מהיי-טק להוראה: הזדמנות למורים, הזדמנות לבתי הספר, הזדמנות לתלמידים
תאריך עדכון אחרון: 27/05/2018
כמות צפיות: 431
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל עובדי הוראה
תאריך 27.5.18