מדיניות לשילוב תכניות במשרד החינוך

מדיניות לשילוב תכניות במשרד החינוך
תאריך עדכון אחרון: 20/05/2015
כמות צפיות: 58

קישור למאגר התוכניות 

    - http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm

 

מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים, גננות
שלב חינוך גן, יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית היחידה לניהול תכניות ולשותפויות בין מגזריות
תאריך 05/05/2015