מאיר ארזי

חיבור למידה היברידית, "פדגוגיה של קהילות למידה וחקר - P.B.L" וטיפוח "לומד עצמאי" בשילוב טכנו-פדגוגיה ומשחוק.
תאריך עדכון אחרון: 24/01/2021
כמות צפיות: 100

תיאור מלא:

יועץ ומנחה בתכניות ארציות כ"מרחבי חינוך" של אגף מו"פ ניסויים ויוזמות, נמנה על צוות המנחים בתכנית בינ"ל לחינוך ליזמות ילדים ונוער, מנחה במכללות ומטעם מרכזי פסג"ה ברחבי הארץ, לרבות בתכנית התקשוב הלאומית.

ניסיון בהדרכת חדרי מורים:

בתי ספר רבים בכל רחבי הארץ.

אני מאמין:

אני מאמין בתרגום פדגוגיה מוטת עתיד לפרקטיקות הניתנות ליישום.

מאפייני פריט
מחוז כל המחוזות
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
סוג חינוך רגיל
דוא"ל meiraraedu@gmail.com
ישוב תל אביב - יפו
תואר אקדמי MA
עבודה בסביבת ענן Moodle, Google Classroom, Teams 365