מאגר התכניות החינוכיות

מאגר התכניות החינוכיות
תאריך עדכון אחרון: 04/03/2018
כמות צפיות: 432
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 4.3.18