לימודי עזרה ראשונה לכיתות י'

תקציר: קורס בסיסי בעזרה ראשונה כחלק מתוכנית הלימודים השנתית לכלל תלמידי כיתות י', מתוקף חוק לימודי עזרה ראשונה, התשס"א-2001. הקורס יבוצע על ידי אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית בשיתוף עם אגף א' על יסודי והפיקוח על הבריאות במינהל הפדגוגי במשרד החינוך באמצעות זכיין – ארגון מגן דוד אדום בישראל. למידע נוסף ולתיאום הקורסים מול מד"א יש לפעול על פי ההנחיות המפורסמות בפורטל מוסדות חינוך. למידע נוסף אודות התוכנית ראו חוזר מנכ"ל בנושא.

מטרה: להקנות לתלמידים מיומנויות בסיסיות – בהיבט המעשי והעיוני למתן עזרה ראשונה לצורך הצלת חיים בעת אירוע חירום רפואי מסכן חיים באופן המאפשר להם להיות אזרחים פעילים ותורמים בחברה ובקהילה ועד להגעת צוות רפואי מיומן.

תיאור הפעילות:

  • היקף שעות הלימוד בכל הדרכה – 10 שעות הוראה, בשניים עד שלושה מפגשים, ולא יותר מחמש שעות לימוד במפגש.
  • ההדרכות ניתנות במסגרת יום הלימודים הפורמלי.
  • תוכנית ההדרכה תתקיים כמערך עיוני ומעשי.
  • בתום ההדרכה יתקיים מבחן עיוני ומבחן מעשי.
  • בתום ההדרכה תינתן לכל משתתף שעמד בתנאי ההדרכה תעודת כיס אשר תכלול את פרטי התלמיד, היקף הלימודים, תאריך ההדרכה, הסמכת החייאה ותוקף לשלוש שנים.

משאבים ותנאים נדרשים בכל קבוצה:

  • כיתות לימוד
  • מחשב ומקרן
  • רשימת תלמידים מלאה לרבות מספרי זהות
  • נוכחות מורה מלווה לאורך כל יום הלימודים

עלויות: עלות הקורס הינה לפי מספר קבוצות הלימוד בפועל וכפי שהוזמן ואושר מראש. מימון ההדרכות מתבצע על ידי משרד החינוך והתשלום מועבר ישירות ממנו למגן דוד אדום בישראל (מד"א). בית הספר אינו נדרש לשלם ישירות למד"א בגין הדרכות אלו.

איש קשר רלוונטי במשרד: ברכה לוזון, מנהלת אגף הדרכה והשתלמויות, אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית, דוא"ל: brachalu@education.gov.il, טל' משרדי: 073-3931009. מספר ימי עבודה משוערים לטיפול: 14

לשאלות/בירורים יש לפנות למוקד פרויקט הדרכת תלמידים של מגן דוד אדום בישראל: ימים א'–ה' בין השעות 08:00–17:00, טל': 03-7344044 שלוחה 1, דוא"ל: sc.had@mda.org.il

מאפיינים

שלב חינוך חטיבה עליונה
אוכלוסיית יעד תלמידים
ייחוד אחר
סל מענים פדגוגיים ורגשיים
סוג מענה מענה משרדי
מענה מחויב במסגרת הצהרות מנהל לא
האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? כן, בשובר
תאריך עדכון אחרון: 29/12/2022
| כמות צפיות: 101
| מזהה קטלוג: 30702