כנס מקוון יישום חוק החינוך המיוחד ההכלה וההשתלבות

כנס מקוון יישום חוק החינוך המיוחד ההכלה וההשתלבות
תאריך עדכון אחרון: 13/01/2019
כמות צפיות: 1145
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים, גננות
שלב חינוך גן, יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד, הכלה והשתלבות
תאריך 13.1.19