כנס מקוון בנושא חוק החינוך המיוחד ההכלה וההשתלבות

כנס מקוון בנושא חוק החינוך המיוחד ההכלה וההשתלבות
תאריך עדכון אחרון: 09/12/2018
כמות צפיות: 812
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 9.12.18