יצירת קוד אתי ארצי להתנהלות מיטבית ברשת המבוסס על עקרון חכמת ההמונים

יצירת קוד אתי ארצי להתנהלות מיטבית ברשת המבוסס על עקרון חכמת ההמונים
תאריך עדכון אחרון: 31/12/2017
כמות צפיות: 694
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 31.12.17