יעקב סאסי

סביבת ענן כלי גוגל וקלאסרום, קוד ורובוטיקה
תאריך עדכון אחרון: 25/07/2021
כמות צפיות: 59

תיאור מלא:
שמתי דגש על מודעות פדגוגית המתייחסות לשונות בין תלמידים, בין מורים ובין הורים וכן לאיכות ההוראה. באשר לפיתוח כישורים טכנו-פדגוגיים, התייחסתי לשונות בין התלמידים על מנת לספק הזדמנויות שוות ללמידה, הכלה לכישורם ולרמתם הלימודית של המורים ביחס להוראה מקוונת, תוך עידוד נוכחות קוגניטיבית, חברתית, ורגשית הן של התלמיד והן של המורה.

ניסיון בהדרכת חדרי מורים:

 בי"ס תלי מתמטי ירושלים, בי"ס באר ירושלים, בי"ס פסגת דוד ירושלים,

אני מאמין:

אני מאמין שהשימוש הכיתתי והבית ספרי בטכנולוגיה מאפשר לנו לקיים תהליכי למידה מגוונים יותר, בעלי מאפיינים שיתופיים, למידה עצמאית של התלמיד ופיתוחו האישי. למידה כזו היוצאת מגבולות הכיתה, מאפשרת ללומדים להתקדם בקצב שלהם ולפי מידת העניין האישית.

מאפייני פריט
מחוז מנח''י
שלב חינוך יסודי
סוג חינוך רגיל
דוא"ל ZASA1970@GMAIL.COM
ישוב ירושלים
ממליצים אלדד כהן- מנהל בית הספר פסגת דוד ,מיכל דדש- סגנית מנהל פסגת דוד ,אתי רוזן -מפקחת תקשוב ומערכות מידע מנחי
תואר אקדמי MA
עבודה בסביבת ענן גוגל קלאסרום
ניסיון בתוכנות ניהול סמארט סקול