יעל כרמי

טכנופדגוגיה, שימוש בכלי גוגל וקלאסרום.
תאריך עדכון אחרון: 27/01/2021
כמות צפיות: 71

תיאור מלא:

הטמעת ניהול ההוראה והלמידה בסביבה לימודית עתירת טכנולוגיה.

ניסיון בהדרכת חדרי מורים:

ביה"ס "מעלה שחרות" קיבוץ יטבתה.

אני מאמינה:

אני מאמינה בהקניית מיומנויות למידה ופיתוח חשיבה אישית ועצמאית בתחומי דעת שונים, בסביבות למידה מתוקשבות.

מאפייני פריט
מחוז התיישבותי
שלב חינוך חטיבת ביניים
סוג חינוך רגיל
דוא"ל yaelc@m-shaharut.org.il
ממליצים עינת אברהם מדריכת תקשוב, אורנה צור רכזת תקשוב "נוף הבשור".
תואר אקדמי MA
עבודה בסביבת ענן Google Classroom
ניסיון בתוכנות ניהול משו"ב