יוזמות רשות / בעלות

תקציר: יוזמה של רשות או בעלות היא יוזמה המקדמת את מדיניות החינוך של הרשות (בהלימה ליעדי החינוך) ומותאמת לצורכי הקהילה המקומית ובית הספר, מקדמת שיתופי פעולה בין מוסדות חינוך או מהווה יוזמה ייחודית פרי הפיתוח של הרשות או הבעלות. יוזמה של רשות או בעלות היא יישום רעיון חינוכי/חברתי שיש בו כדי לחולל שינוי חיובי ולאורך זמן במוסד החינוך, ברשת של מוסדות חינוך, בקהילה מקומית מסוימת או ברשות המקומית באופן רוחבי. למידע נוסף ולפירוט הקריטריונים במדריך גפ"ן

האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? לא (סכום מקסימום), למעט יוזמות שיוכרו על ידי המשרד כרלוונטיות לתתי הסלים בהם מינימום

מטרות:

  • קידום בית הספר, קידום שותפות בין בתי ספר, קידום הקהילה המקומית או קידום מערכת החינוך הרשותית בכללה.
  • קידום מדיניות החינוך של הרשות/הבעלות (בהלימה ליעדי החינוך) והתאמתה לצורכי הקהילה המקומית ובית הספר.

תיאור הפעילות: במסגרת מענה היוזמות רשאים הרשות או הבעלות יחד עם מנהלי בתי הספר להחליט על יוזמות משותפות אותן תפעיל הרשות/הבעלות עבור בתי הספר שמטרתן קידום בית הספר, קידום שותפות בין בתי ספר, קידום הקהילה המקומית או קידום מערכת החינוך הרשותית בכללה. יוזמות אלו יירשמו במאגר התוכניות החינוכיות – במסלול הכחול.

משאבים ותנאים נדרשים:

  • במסגרת היוזמה ניתן לרכוש תוכניות רשותיות שהועלו למסלול הכחול (מסלול הכולל תוכניות הרשאיות לפעול בבתי הספר אך לא עמדו בתנאי המכרז או לא ניגשו למכרז) אם מדובר בתוכניות של הרשות או הבעלות של בית הספר.
  • יש לציין בתיאור היוזמה אם זו יוזמת הרשות או הבעלות. אם מדובר ביוזמת הבעלות יש לתאם את היוזמה עם הרשות המקומית.
  • לאחר אישור הרשות או הבעלות יועבר התקציב מבית הספר לרשות או לבעלות בהתאם לביצוע, בהמחאה או בהעברה בנקאית.

עלויות: בית ספר יוכל להקצות מתקציבו לטובת יוזמות הרשות או הבעלות בשיעור שאינו עולה על ההשתתפות הרשותית בסל הבית ספרי ועד שיעור של 25% מתקציב המוסד. באישור מנהל המחוז ולאחר בחינת המענים המוצעים בית ספר יוכל לחרוג משיעור זה כך שיתאפשר לו להקצות עד 35% מהתקציב לטובת יוזמות רשות או בעלות. ניתן לפנות למחוז לצורך הכרה ביוזמה כרלוונטית לתקציב הקבוע כמפורט במדריך גפ"ן.

איש קשר רלוונטי במשרד: ליאת שני, מדריכה ארצית לליווי רשויות בגפ"ן, מינהל פדגוגי, דוא"ל: liat.shani5@gmail.com, טל': 050-7757287. מענה יינתן עד 3 ימי עבודה.

מאפיינים

שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
אוכלוסיית יעד תלמידים, צוות חינוכי
ייחוד אחר
סל תשתיות בית ספריות, חינוך חברתי-קהילתי והעשרה
סוג מענה מענה באמצעות הרשות/הבעלות
מענה מחויב במסגרת הצהרות מנהל לא
האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? לא
תאריך עדכון אחרון: 29/12/2022
| כמות צפיות: 158
| מזהה קטלוג: 30703