טל מיכלוביץ

סביבות ענן Office365 ו Google. הטמעת כלי תקשוב, חדשנות טכנו-פדגוגית בית ספרית, פיתוח מיומנויות תקשוב ואוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, אוריינות טכנולוגית והוראה ולמידה שיתופית. שיעורים מקוונים משימות ומטלות מתוקשבות, פיתוח תכנים לימודיים וחומרי העשרה דיגיטליים.
תאריך עדכון אחרון: 16/11/2020
כמות צפיות: 23

תיאור מלא:

הובלה של השתלמויות ופיתוח מקצועי בנושאי התקשוב והטכנופדגוגיה בבתי הספר ,פסג"ות, מרכזי השתלמויות מורים, אוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ. הטמעה וניהול שוטף של מערכות Office365 בבתי הספר בעיריות ברשויות המקומיות. הכשרת מורי המורים מטעם מטה משרד החינוך בטכנולוגיות ענן, למידה בהתאמה, והוראה ולמידה היברידית.

ניסיון בהדרכת חדרי מורים:

מאות חדרי מורים בכל רחבי הארץ ומרכז השתלמויות שלומי

 

 

מאפייני פריט
מחוז מרכז
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה, קדם יסודי
סוג חינוך רגיל, מיוחד
דוא"ל tal@israel365.info
ישוב חיפה
ממליצים וונדי בירנבוים, ד"ר רונית נחמיה, יובל מפציר.
תואר אקדמי BA
עבודה בסביבת ענן Google Classroom, Moodle, TEAMS 365