טופס הרשמה למצעד הספרים תשע"ו

טופס הרשמה למצעד הספרים תשע"ו
תאריך עדכון אחרון: 12/11/2015
כמות צפיות: 157
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מפקחים, מנהלי בתי ספר
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 15.10.15