טובה שמר פרי

תקשוב , טכנופדגוגיה, כלים לקידום הוראה, משחוק, הערכה חלופית, אוריינות דיגיטלית , גוגל קלאסרום, אופיס 365, תהליכי למידה באמצעות mooc, חלופות בהערכה, הכשרת רכזים פדגוגיים, פרקטיקות ותאוריות בלמידה דיגיטלית.
תאריך עדכון אחרון: 17/11/2020
כמות צפיות: 1093

תיאור מלא:

 ניסיון בהדרכת חדרי מורים ובמחלקה להתמקצעות עובדי הוראה של האו"פ בדגש על:  טכנופדגוגיה, פיתוח תכנים דיגיטליים, מישחוק, למידה שיתופית, פיתוח לומד עצמאי ולמידה באמצעות Mooc, חלופות בהערכה, הכשרת רכזים פדגוגיים ועוד.

ניסיון בהדרכת חדרי מורים: 

קריית חינוך "בן גוריון" נס ציונה, ירושלים מנח"י במרכז פסגה, האוניברסיטה הפתוחה - התמקצעות עובדי הוראה, ועוד 

אני מאמינה:

 אני מאמינה כי יש להתאים את ההשתלמות  לצרכי  בית הספר ולמטרות ההשתלמות, תוך בנייה  ויישום  הפעילויות הלימודיות במהלך ההשתלמות. יש לשלב  פעילויות המוכיחות יכולת של לומד עצמאי ולמידה שיתופית.  

מאפייני פריט
מחוז מרכז
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
סוג חינוך רגיל
דוא"ל tovash@gmail.com
ישוב הוד השרון
ממליצים נועה באומן האוניברסיטה הפתוחה, אמירה רום או"פ , איריס דורון מנח"י ירושלים, אורית טאטי , שירלי טריקאלוב.
תואר אקדמי MA
עבודה בסביבת ענן Moodle, Google Classroom, Teams 365
ניסיון בתוכנות ניהול משו"ב