תשובות חופש המידע

חוק חופש המידע מאפשר קבלת מידע, כפי שהוא מצוי במשרד בכל הקשור לפעילות המשרד בנושאים שבאחריותו.
המידע ניתן בכפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח - ‏1998 ולתקנות חופש המידע.

 בקטלוג תוכלו למצוא פניות ואת התשובות שנתנו להן.