חומרי למידה במוסדות חינוך

נוהל אישור חומרי למידה הנלמדים במוסדות חינוך
תאריך עדכון אחרון: 03/06/2015
כמות צפיות: 172
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המזכירות הפדגוגית
תאריך 13/5/2015