חומרים לציון יום הזיכרון ליהודי אתיופיה

חומרים לציון יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן
תאריך עדכון אחרון: 20/05/2015
כמות צפיות: 165
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים, מורים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית האגף לקליטת תלמידים עולים
תאריך 13/5/2015