חוזר שכר הלימוד בחטיבה העליונה לשנת הלימודים תשע"ו

חוזר שכר הלימוד בחטיבה העליונה לשנת הלימודים תשע"ו
תאריך עדכון אחרון: 15/06/2015
כמות צפיות: 227
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המנהל הפדגוגי
תאריך 27/05/2015