חוגי סיירות החברה להגנת הטבע תשע"ט

חוגי סיירות החברה להגנת הטבע תשע"ט
תאריך עדכון אחרון: 19/06/2018
כמות צפיות: 553
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל חברה ונוער
תאריך 19.6.18