חוברת תכניות ייחודיות לעובדי הוראה

חוברת תכניות ייחודיות לעובדי הוראה
תאריך עדכון אחרון: 16/04/2018
כמות צפיות: 454
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל עובדי הוראה
תאריך 16.4.18