חדש בקטלוג החינוכי - פברואר 2019

יום רביעי 13 פברואר 2019

חומרי הוראה

 מיומנויות טכנולוגיות ודיגיטליות לכיתות ה-ו – סדרת פריטים המרכזים מיומנויות
טכנולוגיות ודיגיטליות לכיתות ה-ו

 קל לי בדיגיטלי לשבוע החלל הישראלי – פעילות אינטראקטיבית – היכרות עם חלליות
באמצעות מציאות רבודה לכיתות ה-ט

 קל לי בדיגיטלי לשבוע גלישה בטוחה – פעילות אינטראקטיבית – עיצוב כרזה מונפשת
בנושא גבולות ברשת לכיתות ג-ט

 קל לי בדיגיטלי ליום המשפחה – פעילות אינטראקטיבית – פעילות ליצירת עץ משפחה
דיגיטלי לכיתות ג-ו

 אתגרים בדרך לירח – קורס מקוון המתאר את דרכה של "בראשית" לחלל לכיתות ז-יב

 הערך נתינה – הקבלה שבנתינה – יחידת תוכן בנושא נתינה – הקבלה שבנתינה לכיתה א

 הערך נתינה במעגל החיים הכיתתי לכיתה א – יחידת תוכן בנושא הנתינה במעגל החיים
הכיתתי לכיתה א

 הערך נתינה – מה בין התחפושת למתחפש – יחידת תוכן בנושא נתינה – מה בין
התחפושת למתחפש לכיתה א

 הערך נתינה בקהילה לכיתה א – יחידת תוכן בנושא מעורבות חברתית במעגל החיים
הקהילתי בדגש על נתינה לכיתה א

 הערך נתינה – נתינה מוחשית המתחשבת ברגשות הנמען – יחידת תוכן בנושא נתינה –
נתינה מוחשית המתחשבת ברגשות הנמען לכיתה ב

 הערך נתינה במעגל החיים הכיתתי לכיתה ב – יחידת תוכן בנושא הנתינה במעגל החיים
הכיתתי לכיתה ב

 הערך נתינה – שימוש בטוח וזהיר באביזרי התחפושת – יחידת תוכן בנושא נתינה –
שימוש בטוח וזהיר באביזרי התחפושת לכיתה ב

 הערך נתינה בקהילה לכיתה ב – יחידת תוכן בנושא מעורבות חברתית במעגל החיים
הקהילתי בדגש על נתינה לכיתה ב

 הערך נתינה – הרווחים שבנתינה והשפעותיה על מערכת היחסים בקבוצה – יחידת תוכן
בנושא נתינה – הרווחים שבנתינה והשפעותיה על מערכת היחסים בקבוצה לכיתה ג

 הערך נתינה במעגל החיים הכיתתי לכיתה ג – יחידת תוכן בנושא הנתינה במעגל החיים
הכיתתי לכיתה ג

 הערך נתינה – העדפה אישית וקבוצתית בבחירת תחפושות – יחידת תוכן בנושא נתינה –
העדפה אישית וקבוצתית בבחירת תחפושות לכיתה ג

 הערך נתינה בקהילה לכיתה ג – יחידת תוכן בנושא מעורבות חברתית במעגל החיים
הקהילתי בדגש על נתינה לכיתה ג

 הערך נתינה – נתינה מושכלת המתחשבת ביכולת הנותנים ובמגבלותיהם – יחידת תוכן
בנושא נתינה – נתינה מושכלת המתחשבת ביכולת הנותנים ובמגבלותיהם לכיתה ד

 הערך נתינה במעגל החיים הכיתתי לכיתה ד – יחידת תוכן בנושא הנתינה במעגל החיים
הכיתתי לכיתה ד

 הערך נתינה – יחס מכבד לאופן שבו כל הלומדים בחרו להתחפש – יחידת תוכן בנושא
נתינה – יחס מכבד לאופן שבו כל הלומדים בחרו להתחפש לכיתה ד

 הערך נתינה בקהילה לכיתה ד – יחידת תוכן בנושא מעורבות חברתית במעגל החיים
הקהילתי בדגש על נתינה לכיתה ד

 הערך נתינה – נתינה מושכלת המתחשבת בצורכי הנמענים וביכולות המוענים – יחידת
תוכן בנושא נתינה – נתינה מושכלת המתחשבת בצורכי הנמענים וביכולות המוענים
לכיתה ה

 הערך נתינה במעגל החיים הכיתתי לכיתה ה – יחידת תוכן בנושא הנתינה במעגל החיים
הכיתתי לכיתה ה

 הערך נתינה – שיקולי דעת בסוגיית ההוצאות סביב ציון החג בכיתה ובבית הספר – יחידת
תוכן בנושא נתינה – שיקולי דעת בסוגיית ההוצאות סביב ציון החג בכיתה ובבית הספר
לכיתה ה

 הערך נתינה בקהילה לכיתה ה – יחידת תוכן בנושא מעורבות חברתית במעגל החיים
הקהילתי בדגש על נתינה לכיתה ה

 הערך נתינה – נתינה מסוגים שונים במעגלים שונים בסביבה הקרובה והרחוקה
)מעורבות/התנדבות( – יחידת תוכן בנושא נתינה – נתינה מסוגים שונים במעגלים שונים
בסביבה הקרובה והרחוקה )מעורבות/התנדבות( לכיתה ו

 הערך נתינה במעגל החיים הכיתתי לכיתה ו – יחידת תוכן בנושא הנתינה במעגל החיים
הכיתתי לכיתה ו

 הערך נתינה – ציון החג בכיתה ובבית הספר בתוך גבולות המסגרת והכללים המחייבים –
יחידת תוכן בנושא נתינה – ציון החג בכיתה ובבית הספר בתוך גבולות המסגרת והכללים
המחייבים לכיתה ו

 הערך נתינה בקהילה לכיתה ו – יחידת תוכן בנושא מעורבות חברתית במעגל החיים
הקהילתי בדגש על נתינה לכיתה ו

 

 

 

הוספת תגובה