חדש בקטלוג החינוכי - ינואר 2019

יום חמישי 17 ינואר 2019

חומרי הוראה

• אוריינות מדיה דיגיטלית – סדרת מיומנויות בנושא אוריינות מדיה דיגיטלית (שאילת שאלה, סוג מידע, ניווט וחיפוש, הערכת מידע, עיבוד ומיזוג מידע, הצגת מידע, ייצוגי מידע, מקורות מידע, פירוש ומיפוי מידע, רכיבי מידע, ארגון מידע, תיאור גרפי ומילולי של מידע, כלים מארגני חשיבה, מנוע חיפוש, סינון מידע) לכיתות ה-ו

• טיפול במידע מחקרי והצגתו בבהירות באמצעים הדיגיטליים המתאימים – סדרת מיומנויות בנושא טיפול במידע מחקרי והצגתו בבהירות באמצעים הדיגיטליים (גיליון נתונים, עריכת גיליון נתונים) לכיתות ה-ו

• אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית – סדרת מיומנויות בנושא אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית (איסוף מידע, הערכת מידע, ניהול מידע, ניווט, חיפוש, ייצוגי מידע, מקורות מידע, צורכי מידע, מאפייני מידע, סינון תוצאות, עיבוד ומיזוג מידע) לכיתות ה-ו

• שיתופיות, תקשורת ומדיה חברתית בסביבה הדיגיטלית – סדרת מיומנויות בנושא שיתופיות, תקשורת ומדיה חברתית בסביבה דיגיטלית (שימוש ברשת חברתית, הכרת מידע ביישומים שיתופיים, עריכת מידע ביישומים שיתופיים, ניהול מידע ברשת שיתופית) לכיתות ה-ו

• עריכת מידע חזותי, עיצובו והצגתו – סדרת מיומנויות בנושא עריכת מידע חזותי, עיצובו והצגתו (מידע חזותי, עריכת מצגת, עיצוב אובייקט, היפר קישור, תפעול, אמצעי קצה) לכיתות ה-ו

• אוריינות, אתיקה ומוגנות אישית בסביבה הדיגיטלית – סדרת מיומנויות בנושא אוריינות, אתיקה ומוגנות אישית בסביבה הדיגיטלית (אבטחת מידע, פרטיות, זכויות יוצרים, ערוצי סיוע, התנהלות ברשת, רשת חברתית, בריונות ברשת, הכרת רשת חברתית, שימוש ברשת חברתית, שם משתמש, הגדרת פרטיות, הרשאות עריכה, סיסמה, רמות שיתוף, פרופיל, יצירת קבוצה) לכיתות ה-ו

• עריכת טקסט וכתיבה בסביבה דיגיטלית מקושרת, שיתופית ופומבית – סדרת מיומנויות בנושא התנהלות לימודית בסביבה מקוונת (עריכת מידע מילולי, עריכת טקסט, ניהול קבצים, היפר קישור) לכיתות ה-ו

• התנהלות לימודית בסביבה מקוונת – סדרת מיומנויות בנושא התנהלות לימודית בסביבה מקוונת (עריכת מידע מילולי, מעבד תמלילים, עיצוב טקסט, עריכת טקסט, ניהול קבצים, טבלה, היפר קישור) לכיתות ה-ו

• קל לי בדיגיטלי לט"ו בשבט – פעילות אינטראקטיבית – פעילות להיכרות המושג מדע אזרחי ומבוססת על דגם ההוראה העולם בכף ידנו – לכיתות ג-ט

• קל לי בדיגיטלי – יום השפה העברית – פעילות אינטראקטיבית – הפעילות היא גרסה מקוצרת של דגם הוראה דיגיטלי – משחוק בכיתה לכיתות ג-ט

• פריט מרכז – קורס הסברה מקוון למשלחות – סרטוני הסברה לתלמידים היוצאים לחו"ל במשלחות לייצג את ישראל

 

 סביבות תוכן

• וואיסקול – סביבה תוכן הכוללת הרצאות וידאו, מצגות ואפשרות להורדת קבצים

• Speak2Go  – סביבה ללימוד ותרגול דיבור בשפה האנגלית

ספיקינג פל SpeakingPal-Learn English Speak English – סביבה ללימוד אנגלית באמצעות

תרגול דיבור עם דמויות וידאו וירטואליות וקבלת משוב מיידי לביצועי הדיבור

הוספת תגובה