וופא זידאן

התמחות-גלישה בטוחה, מדע וטכנולוגיה, מדע וטכנולוגיה בחברה, מדעי המחשב, שלב חינוך: יסודי-חט"ב
תאריך עדכון אחרון: 29/04/2018
כמות צפיות: 585

נסיון בהדרכת חדרי מורים: יסודי ג, נחף; יסודי בענה ב, חט"ב דיר אלאסד, אלדהראת, עארה.

"אני מאמין": תפיסתי את ההוראה על מרכיביה השונים מהווה חלק ניכר מהיעדים שברצוני להגשים בעבודתי כמורה למורים, אני מעוניינת לנצל לטובה את זמינות הטכנולוגיה המאפשרת לנו: שילוב אמצעים וטכנולוגיות דיגיטליות, נגישות לאמצעים, טכנולוגיים, אפשרות ללמידה בכל מקום, ידידותיות, גמישות של מערך הלמידה, עצמאות ויזמה אישית, שיתוף פעולה ולמידת עמיתים. סביבת הלמידה מאפשרת למידה צוותית התורמת להבנייתו ולשכלולו של הידע של הפרט ולבניית קהילה לומדת בחדר מורים.

מאפייני פריט
מחוז חיפה, צפון
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים
סוג חינוך רגיל
דוא"ל wafazidan@macam.ac.il
התמחות גלישה בטוחה, מדע וטכנולוגיה, מדע וטכנולוגיה בחברה, מדעי המחשב
ישוב עכו
מודלים ומיומנויות הוראה פיתוח שעורים מתוקשבים, פדגוגיה חדשנית, אוריינות מחשב ומידע, כלים שיתופיים בגוגל, למידה שיתופית, למידה משמעותית, טכנולוגיות למידה, Moodle