התקשרויות הפטורות ממכרז לפי מספר הפרסום

מכרזים ורכישות
תאריך עדכון אחרון: 19/04/2015
כמות צפיות: 417
מאפייני פריט
סוג תשובה תשובה חיובית
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף רכש מכרזים והתקשרויות
נושאים תקציבי חינוך
שנה 2015