התמונה הישראלית

התמונה הישראלית
תאריך עדכון אחרון: 26/03/2018
כמות צפיות: 921
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המזכירות הפדגוגית
תאריך 26.3.18