התכנית לצמצום מספר תלמידים בכיתות א' הנחיות תשע"ו

הועדה בנושא התכנית לצמצום מספר תלמידים בכיתות א' הנחיות תשע"ו
תאריך עדכון אחרון: 12/10/2015
כמות צפיות: 145
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מפקחים, מנהלי בתי ספר
שלב חינוך יסודי
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 11/08/2015