השתתפות בתשלום אגרות חברות לעו"ד ורו"ח

מועסקים על פי חוזים מיוחדים וחברות כ"א
תאריך עדכון אחרון: 04/06/2015
כמות צפיות: 371
מאפייני פריט
סוג תשובה תשובה חיובית
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף הכספים
נושאים תחומי אחריות המשרד
שנה 2015