הקצאת שעות הכלה ודיווחן

הקצאת שעות הכלה ודיווחן
תאריך עדכון אחרון: 12/08/2018
כמות צפיות: 1763
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מפקחים, מנהלי בתי ספר
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף בכיר כח אדם בהוראה
תאריך 12.8.18