הצטיידות מעבדות מדעים בבתי הספר

תקציר: רכישת ציוד עבור מעבדות המדעים בחטיבה העליונה – כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי הסביבה, חקלאות ומדעי כדור הארץ. 

מטרות:

  • לקדם את החינוך המדעי באמצעות רכישת ציוד ומכשור מתקדמים במעבדות למדעי הטבע במוסדות החינוך, וכן לאפשר הפעלה של שיטות הוראה והדרכה באמצעים חדישים.
  • לחדש ולהשלים ציוד מעבדה לאור סעיף

תיאור הפעילות:

  • ההצטיידות תיעשה בהתאם למפרט ההצטיידות למעבדות מדעים בכל תחומי הדעת המוזכרים במענה זה וברשימה של מדע וטכנולוגיה כמופיע באתרים של תחומי הדעת או אשכולות הפיס.
  • מומלץ להתייעץ עם המדריך הבית ספרי/המחוזי/הארצי בתחום הדעת לגבי ההצטיידות טרם הרכישה.
  • יש להקפיד על רכישת ציוד המותאם לשכבת הגיל ובעל תקן בטיחות, כמפורט בחוזר מנכ"ל.
  • יש לפנות לרשות/לבעלות לקבלת אישור לרכישת הציוד.

משאבים ותנאים נדרשים:

  • על בית הספר לקיים תשתית פיזית וכוח אדם הנדרשת להוראת המקצוע: חדר מעבדה בחט"ע, חדר הכנה וחדר חומרים על פי התקן וקיום כוח הוראה מיומן ולבורנט/ים כמוגדר בחוזר מנכ"ל "הבטחת הבטיחות במעבדות".
  • הרכישה תתבצע בהתאם לרשימות הציוד המפורסמות באתר אגף מדעים ותחומי הדעת, המתעדכנות מעת לעת.

עלויות: אין מגבלת עלות.

איש קשר רלוונטי במשרד: חני בנימין, רכזת לשכת אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית, דוא"ל: hanibu@education.gov.il, טל': 073-3931430

מאפיינים

שלב חינוך חטיבה עליונה
אוכלוסיית יעד מוסד
ייחוד קידום החינוך הטכנולוגי והמדעי
סל תשתיות בית ספריות
סוג מענה מענה באמצעות הרשות/הבעלות
מענה מחויב במסגרת הצהרות מנהל כן
האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? לא
תאריך עדכון אחרון: 02/01/2023
| כמות צפיות: 120
| מזהה קטלוג: 30706