הפעלת מעטפת רחבה של מענים לבחינות הבגרות

הודעת מנכ"לית משרד החינוך באשר להפעלת מעטפת רחבה של מענים לבחינות הבגרות
תאריך עדכון אחרון: 15/06/2015
כמות צפיות: 246
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מפקחים, מנהלי בתי ספר
שלב חינוך חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מנהלת הכללית
תאריך 20/05/2015