הערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ט - נהלים

הערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ט - נהלים
תאריך עדכון אחרון: 13/05/2018
כמות צפיות: 892
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים, גננות
שלב חינוך גן, יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל עובדי הוראה
תאריך 13.5.18