הערכה מסכמת למתמחים בהוראה

הערכה מסכמת למתמחים בהוראה
תאריך עדכון אחרון: 14/03/2018
כמות צפיות: 987
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל עובדי הוראה
תאריך 14.3.18