העסקת ממלאי מקום שעתיים

העסקת ממלאי מקום שעתיים
תאריך עדכון אחרון: 31/12/2017
כמות צפיות: 697
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף בכיר כח אדם בהוראה
תאריך 31.12.17