הנחיות להחזר ימי לימודים בגין שביתה בחטיבה העליונה

תאריך עדכון אחרון: 02/05/2018
כמות צפיות: 362
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר
שלב חינוך חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 2.5.18