הנחיות לאיסוף מצבת תלמידים לשנה"ל תשע"ט

הנחיות לאיסוף מצבת תלמידים לשנה"ל תשע"ט
תאריך עדכון אחרון: 01/07/2018
כמות צפיות: 1632
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה, יסודי
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 1.7.18