הנחיות לאופן ניצול התקציב השקלי להכלה ושילוב תלמידים שוני צרכים בחינוך הרגיל

הנחיות לאופן ניצול התקציב השקלי להכלה ושילוב תלמידים שוני צרכים בחינוך הרגיל
תאריך עדכון אחרון: 15/01/2019
כמות צפיות: 1315
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 15.1.19