המשך סיוע כספי למסע לפולין באמצעות רשות העתיקות ל2018-2019

המשך סיוע כספי למסע לפולין באמצעות רשות העתיקות ל2018-2019
תאריך עדכון אחרון: 01/07/2018
כמות צפיות: 417
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל חברה ונוער
תאריך 1.7.18