המשך יישום התכנית לצמצום מספר תלמידים בחינוך היסודי תשע"ז

תאריך עדכון אחרון: 30/05/2016
כמות צפיות: 1266
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 02/05/2016