המודל להקצאת מוחזקות בחטיבה העליונה - עדכונים לשנה"ל תשע"ו

עדכון המודל להקצאת מוחזקות בחטיבה העליונה לשנת תשע"ו
תאריך עדכון אחרון: 15/06/2015
כמות צפיות: 299
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המנהל הפדגוגי
תאריך 28/05/2015