המודל להקצאת המוחזקות בחטיבה העליונה- עדכונים לשנה"ל תשע"ט

המודל להקצאת המוחזקות בחטיבה העליונה- עדכונים לשנה"ל תשע"ט
תאריך עדכון אחרון: 16/05/2018
כמות צפיות: 439
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 16.5.18