המדען הראשי

 

כתובת למשלוח מכתבים: 

לשכת המדען הראשי

רח' דבורה הנביאה 2

ירושלים 9100201  

 

טלפון: 02-5602956/7/8

פקס: 02-5602955

 

קישור לאתר