הזמנת ההיסעים למכוני השואה בשנת הלימודים תשע"ט

הזמנת ההיסעים למכוני השואה בשנת הלימודים תשע"ט
תאריך עדכון אחרון: 01/07/2018
כמות צפיות: 377
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל חברה ונוער
תאריך 1.7.18