דינה רוזנפלד

התמחות באנגלית. שלב חינוך: חט"ע
תאריך עדכון אחרון: 17/10/2017
כמות צפיות: 570

ניסיון בהדרכת חדרי מורים: ביה"ס הרב-תחומי - פ״ת, ביה"ס א׳ - פתח תקוה, ביה"ס הרב תחומי ליידי דייוויס - תל אביב, ביה"ס הרב תחומי לאמנויות - חדרה
אני מאמין: "המורה הוא חולייה חיונית המקשרת בין תחומי הדעת לבין הטכנולוגיה וככל שירתום את הטכנולוגיה לטובת תחום הדעת ההוראה והלמידה יהיו משמעותיים יותר לתלמיד ויותר ישימים בחיי היום-יום של התלמידים.
ככל שנקשר בין תחומי הדעת לחיי היום-יום כך יהפכו תחומי הדעת למעניינים יותר עבור התלמידים והם ירצו יותר להעמיק את ידיעותיהם בנושאים".

מאפייני פריט
מחוז מרכז
שלב חינוך חטיבה עליונה
סוג חינוך רגיל
התמחות אנגלית
ישוב פתח תקווה
מודלים ומיומנויות הוראה למידה משמעותית, טכנולוגיות למידה, פיתוח שעורים מתוקשבים, כלים שיתופיים בגוגל, למידה שיתופית, פדגוגיה חדשנית, אוריינות מחשב ומידע, למידה מבוססת פרוייקטים PBL
ממליצים יעל ירון, קארינה בטאט, ניצנית ישראלי